Sølvbryllup 1991
Levinsen - Rosenvold 

Anton Levinsen (1819-97) malet af sønnen Sophus. Sophus var oprindelig handelsmand, men han malede også og levede efterhånden helt som maler. Han var gift fransk og boede i Frankrig og siden Brügge.

Familiebillede taget under et fransk besøg i Kbh. af Sophus og Maguerite Levinsen 1892.

Siddende f.v: Agnete Thorborg, Anton, Marguerite, Alvilda, Petra Bohn f. Bøttger. Stående: Sophus og August Levinsen flankeret af tvillinerne Frederik og Christian Bøtgger.

Anton og Alvilda Levinsen efter flytningn til København 1881.

Alvilda Levinsen i sin 21 år lange enkestand i København. Hun boede med sønnen August i Bartholinsgade til sin død 1918. På væggene ses flere af Sophus' malerier. Billedet yderst til højre med motiv fra Brügge hang i mit barndomshjem. Min bror Kjeld har det nu.

Download: breve 1856-80 
Breve og optegnelser Niels Levinsen, efterslægt

Alvilda Levinsen med de 3 ældste: Sophus, Nora & Agnete.

Alvilda Levinsen f. Bøttger

Agnete og Eleonora Levinsen

Sophus og Maguerite Levinsen med deres to piger Madelaine & Freda.

August Levinsen

karsten@thorborg.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net