Sølvbryllup 1991
Indhold 

Arbejdspapirer til Historisk Metode I-II, 1975/76, 2. rev. udg.1977. Undervisningsmateriale udarbejdet i forbindelse med metodeundervisningen på Historisk Institut, Kbhvns Universitet.

Udgivet af Instituttet.

Henriette Steen i norsk folkedragt under et besøg i Norge i anledning af Bjørnsons 50 års fødselsdag på Aulestad 1882.

Jeg blev færdig som kandidat 1970 og var derefter telegrafsoldat på Høvelte kaserne. 1971 blev jeg ansat som amanuenisvikar på Historisk Institut, Københavns Universitet, der lå i det sålkaldte HK-Anneks ud til Frue Plads. Det var fornemme pladsforhold. Jeg var tilknyttet Povl Bagges sektion for det 18. og 19. århundredes historie der havde til huse øvest oppe ud til svalegangen. Det var en kombineret undervisnings- og forskningsstilling, men den meste tid gik med undervisning.

Universitetet var nemlig inde i en voldsom ekspansionsperiode med et stærkt stigende antal studerende. Der var således 6-7 store hold til metodeundervisningen i de år, mens der i min studietid kun havde været eet. Det var et stimulerende arbejdsmiljø, og jeg havde navnlig et nært samarbejde med Bernard Eric Jensen og Hans Vammen, dels om metodeundervisningen, dels specifikke fagudbud.

Bente passede børn, skrev speciale om Sophus Schandorph (kan downloades her på siden) og underviste i dansk for udlændinge på Folkeuniversitetets studieskole.

Historisk Institut 1971-81. Downloads: 

Historiske artikler:

Den unge Viggo Hørup, Historie 1966 Anm. af Cedergreen Bech: Struensee, HT 1973 Viggo Hørup, en af det moderne gennembruds mænd,1981 Ebbe Reich mellem Hørup og Grundtvig, foredrag i Lønne 1994

Fra værkstedet:

Hørups virkelighedsoplevelse, foredrag i Historisk Samf. 1975 Forskningsprojekt 1975 Brandes - Hørup, foredrag 1977 Hørup og de hemmelige underhandlinger, 1979 Hørups politiske vision. Foredrag 1982

Historisk metode:

Historisynet i Erslevs Historisk Teknik 1974 Arbejdspapirer til historisk metode, bd. 1 1977 Arbejdspapirer til historisk metode, bd. 2 1977 Hvad er historie I, Fortid & Nutid 1982 Hvad er historie II, Fortid & Nutid 1983

Biografier i Dansk Biografisk Leksikon og Dansk Kvindebiografisk Leksikon:

Maren Berg, DKL Emma Hørup, DKL Viggo Hørup DBL Anker Heegaard, DBL Axel Jacobsen, DBL Carl Michelsen, DBL Birgitte Møller (DBL) DKL Nielsine Nielsen, DBL Henriette Steen, (DBL) DKL Herman Schwanenflügel, DBL P. C. Zahle, DBL

Bente

Sophus Schandorph, speciale 1981

Anmeldelser og andres forskning om Hørup:

Villy Sørensen anm. Information 1981 Ebbe Kløvedal Reich anm. Kr. Dagblad 1981 Troels Fink: Almuen og de "fornemte", HT 1981 Birgit Nüchel Thomsen anm. i HT 1986 Birgit Nüchel Thomsen HT 1986 Claus Friisberg: Hørup og nationalliberalismen, 1998
1975 gik jeg over til at blive kandidatstipendiat og siden seniorstipendiat. Det var en tilbagegangsperiode for universitetet med nedskæringer og adgangsbegrænsning. Jeg søgte en fast stilling som jeg ikke fik, miljøet blev mere eller mindre ødelagt, og instituttet flyttede ud til KUA på Amager. En svær tid. Det skulle være blevet til en bog om Hørup og hans tid. Men brevudgaven tog længere tid end forudset. Trods mange forarbejder, blev det kun til den og nogle artikler. Da seniorstipendiet løb ud, var der ingen stillinger på universitetet at søge, men jeg fik - efter en tid som hjemmegående mens Bente tog pædagogikum - en 9-måneders forskningsstilling hvor jeg arbejdede videre på Hørupbogen og skrev to artikler om historie til Fortid og Nutid. Men inden udløbet af de 9 måneder blev jeg ansat som højskolelærer i Uldum. Det var i 1983 og en livgivende ny begyndelse. I dag er jeg glad for, at jeg kom ud af universitetsverdenen.
karsten@thorborg.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net